Palpitar s.r.o.
Palpitar s.r.o. Stavba a servis plynových zařízení
Palpitar s.r.o. Palpitar s.r.o.
Aktuality:

Servis BPS Ožďany 2 ve Slovenské republice

30.6.2015
Dodávka a výměna převodovky na pádlovém míchadle ve fermentoru


Servis BPS Drochia v Moldavské republice

22.6. až 28.6.2015
Dodávka náhradních dílu a oprava mobilního hořáku zbytkového plynu včetně opravy 2 ks pádlových míchadel.


Statek Kostelec na Hané

27.5.2015
Dodávka a montáž mikroaeračního odsiření.

Palpitar s.r.o.
Rychlý Kontakt

e-mail: gal@palpitar.cz
Tel.: + 420 602 311 687
Služby Servis

Společnost Palpitar s.r.o. nabízí odborný servis bioplynových stanic a to jak v rámci záruční doby, tak samozřejmě pozáruční servis na veškeré naše dodávky. Naši servisní technici se rekrutují z řad zkušených pracovníků z úseku realizace, kteří mají praxi v oblasti výstavby bioplynových stanic. Všichni absolvovali náročné školení, které je opravňuje provádět servisní zásahy v plném rozsahu nutném pro zajištění chodu bioplynové stanice. Naše servisní vozidla jsou vybavena veškerým nářadím a materiálem potřebným pro zajištění oprav malého i středního rozsahu. Úkolem našeho servisního týmu je asistovat při uvedení bioplynové stanice do provozu. Sem patří zejména kontrola funkčnosti jednotlivých technologických zařízení provozu, zaučení a zaškolení obsluhy stanice. Tato asistence je nezbytná pro vyloučení možnosti poškození technologie z důvodu nesprávné obsluhy.

Konkrétní strojní servis, který naše společnost provádí:
 • Vypracování servisní osy pro danou BPS.
 • Provádění základní údržby strojů a zařízení dle osy.
 • Provádění technických prohlídek zařízení.
 • Provádění revizí a tlakových zkoušek.
 • Provádění záručních a pozáručních oprav.
 • Servis komponent BPS (míchadla, čerpadla…).
 • Pravidelná výměna olejů.

  Biologický proces

  Společnost Palpitar s.r.o. nabízí svým klientům také odborný biologický servis zahrnující optimalizaci procesu, provádění měření a rozborů za využití vlastní specializované laboratoře. K dispozici je Vám náš vysoce kvalifikovaný tým specialistů, odborníků na proces anaerobní fermentace.

  Konkrétní biologický servis, který naše společnost provádí:
 • Analýza fermentačních kalů
 • Analýza vstupních surovin
 • Stanovení produkce bioplynu

  Výstavba bioplynových stanic

  Výstavba bioplynové stanice je velmi zásadním krokem, který musí vycházet z dobré znalosti problematiky a analýzy všech nutných předpokladů pro úspěšnou realizaci. Na základě našich bohatých zkušeností nabízíme poradenství.
 • Palpitar s.r.o.